||||||||||||||||||||||

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.329
30-348 Kraków
tel. (+48 12 ) 664-57-71
e-mail: tadeusz.wawak@uj.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Wawak

Adiunkci: dr Marta Tutko, dr Marek Jarzębiński

Działalność

Katedra podlega Dyrektorowi Instytutu Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Obecnie Katedra specjalizuje się w: ekonomii, ekonomice jakości, zarządzaniu jakością, bankowości, ubezpieczeniach i integracji europejskiej. W tym zakresie prowadzi badania naukowe, wydaje książki i publikuje, swoje prace w kraju i za granicą.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z powyższych przedmiotów oraz ściśle współpracują z przedsiębiorstwami, bankami, urzędami administracji publicznej, aplikując teorię do praktyki i organizując szkolenia i seminaria w zakresie, między innymi wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9000 w tych organizacjach.
Katedra specjalizuje się w organizowaniu międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów w zakresie: zarządzania jakością, bankowości, własności.

W Katedrze prowadzone są na kierunku zarządzanie studia drugiego stopnia, niestacjonarne (dawne zaoczne), zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakością (płatne), które kształcą menedżerów jakości zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Jakości dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej, banków, instytucji finansowych, służby zdrowia, kultury i szkolnictwa.

 

Konferencja Naukowa „EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA"

Termin: 15-16 czerwca 2016 roku

Organizator: Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. Łojasiewicza 4

WWW: http://kesjz.econ.uj.edu.pl/konferencja

 

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania, Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału
w Międzynarodowej Konferencji na temat


„EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA"
 

Konferencja odbędzie się w dniach 15─16 czerwca 2016 roku
w budynku głównym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie.