Aktualności Aktualności

Powrót

Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim 26-30 listopada 2012 r.

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) na Uniwersytecie Jagiellońskim to pięciodniowe wydarzenie, adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej. Jego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych i dyskusja na ich temat. TJK jest organizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy. Odbędzie się w dniach 26-30 listopada 2012 r. Będzie realizowany na dwóch poziomach - przez pierwsze cztery dni na poziomie lokalnym, wydziałów lub instytutów, a w ostatnim dniu centralnie (wtedy odbędzie się konferencja zamykająca TJK).


28 listopada 2012, 13:15-14:45, budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.313 (parter):

Księga Jakości Kształcenia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: prezentacja (dr Marta Tutko, Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia) oraz dyskusja (dr hab. Maria Próchnicka, Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Działania Samorząd Studentów skierowane do Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

  1. Uruchomienie stoiska promocyjno-informacyjnego

10:00 – 16:00 budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, parter

Rozmowy z przedstawicielami Samorządu Studenckiego na temat funkcjonowania narzędzi pomiaru jakości kształcenia, możliwość zgłaszania uwag, propozycji i zastrzeżeń dotyczących akcji ankietowych prowadzonych na Wydziale ZiKS; udzielanie informacji oraz zachęcanie studentów do wzięcia udziału w dyskusji i innych wydarzeniach planowanych w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia.

  1. Utworzenie profilu w portalu społecznościowym (facebook).

W dniu wydarzenia profil zostanie wykorzystany do prowadzenia konwersacji online ze studentami

  1. Utworzenie konta email jako dodatkowego narzędzia zbierania opinii  Studentów Wydziału nt. wydziałowych akcji projakościowych

Informacje nt. wydarzenia będą dystrybuowane poprzez kanały informacyjne Samorządu Studentów ZIKS

Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy.