Aktualności Aktualności

Konferencja Naukowa "EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA"

Termin: 15-16 czerwca 2016 roku

Organizator: Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. Łojasiewicza 4

WWW: http://kesjz.econ.uj.edu.pl/konferencja

 

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania, Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału
w Międzynarodowej Konferencji na temat


„EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA"
 

Konferencja odbędzie się w dniach 15─16 czerwca 2016 roku
w budynku głównym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie.

 

Badania ankietowe na temat "Efekty kształcenia i wartość dodana"

Uprzejmie informujemy, ze badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów i pracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania  na temat: "Efekty kształcenia i wartość dodana" zostały zakończone.

Pierwsza część wyników, dotycząca struktury odpowiedzi ankietowanych 233 studentów (ponad 50% objętych badaniami), zostanie przedstawiona w języku polskim, w formie komunikatu przez prof. T. Wawaka w trakcie pierwszej sesji konferencji , która odbędzie się w środę 27 maja - początek o godz. 15.15. w sali   O.104;  tytuł  konferencji: "Discussion Panel on Idealized Design: Designing Morals, Habits and Mores - Theory and Practice".

Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim 26-30 listopada 2012 r.

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) na Uniwersytecie Jagiellońskim to pięciodniowe wydarzenie, adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej. Jego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych i dyskusja na ich temat. TJK jest organizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy. Odbędzie się w dniach 26-30 listopada 2012 r. Będzie realizowany na dwóch poziomach - przez pierwsze cztery dni na poziomie lokalnym, wydziałów lub instytutów, a w ostatnim dniu centralnie (wtedy odbędzie się konferencja zamykająca TJK).


28 listopada 2012, 13:15-14:45, budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.313 (parter):

Księga Jakości Kształcenia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: prezentacja (dr Marta Tutko, Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia) oraz dyskusja (dr hab. Maria Próchnicka, Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Działania Samorząd Studentów skierowane do Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

  1. Uruchomienie stoiska promocyjno-informacyjnego

10:00 – 16:00 budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, parter

Rozmowy z przedstawicielami Samorządu Studenckiego na temat funkcjonowania narzędzi pomiaru jakości kształcenia, możliwość zgłaszania uwag, propozycji i zastrzeżeń dotyczących akcji ankietowych prowadzonych na Wydziale ZiKS; udzielanie informacji oraz zachęcanie studentów do wzięcia udziału w dyskusji i innych wydarzeniach planowanych w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia.

  1. Utworzenie profilu w portalu społecznościowym (facebook).

W dniu wydarzenia profil zostanie wykorzystany do prowadzenia konwersacji online ze studentami

  1. Utworzenie konta email jako dodatkowego narzędzia zbierania opinii  Studentów Wydziału nt. wydziałowych akcji projakościowych

Informacje nt. wydarzenia będą dystrybuowane poprzez kanały informacyjne Samorządu Studentów ZIKS

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PROJAKOŚCIOWA RESTRUKTURYZACJA ZARZĄDZANIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM" - 25–26 czerwca 2012 ZAPROSZENIE Dziekan Wydz

ZAPROSZENIE

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

PROJAKOŚCIOWA RESTRUKTURYZACJA ZARZĄDZANIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM"

25 – 26 czerwca 2012 r.

Konferencja organizowana jest przez Zakład Ekonomii Stosowanej Instytutu Ekonomii i Zarządzania w  sali 0.105 budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie.

Udział w obradach konferencji jest bezpłatny

Menedżer Konferencji oraz kierownik Projektu
Tadeusz Wawak

 

Strona WWW Konferencji: http://www.zes.econ.uj.edu.pl/konferencje

International Academic Conference of the Faculty of Management and Social Communication „PRO-QUALITY RESTRUCTURING OF MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION"

INVITATION

The Dean of the Faculty of Management and Social Communication

of the Jagiellonian University invites you to take part in  
  International Academic Conference
of the Faculty of Management and Social Communication

Pro-QUALITY restruCTURING of management

in higher education"

25 – 26th June 2012

The Conference is organized by the Department of Applied Economics of the Institute of Economics and Management in room 0.105 of the building of the Faculty of Management and Social Communication at Prof. Stanisława Łojasiewicza St 4 in Cracow.

The participation in the conference is free

Conference Manager and Project Manager
Tadeusz Wawak

 

WWW: http://www.zes.econ.uj.edu.pl/konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 25–26 czerwca 2012

Projekt

Program

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

„PROJAKOŚCIOWA RESTRUKTURYZACJA  ZARZĄDZANIA W  SZKOLNICTWIE  WYŻSZYM”

25–26 czerwca 2012

 

25  czerwca  - poniedziałek

8.00–15.00     Zwiedzanie Krakowa

16.00–18.00   Seminarium  „EUROUNIVER 2014”
Wstępne założenia otwartego projektu ukraińsko-polskiego zatytułowanego: „Problemy wdrażania ustaleń Procesu Bolońskiego i zaleceń Unii Europejskiej, w zakresie zorientowanej jakościowo, restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych oraz doskonalenia jakości kształcenia”

19.00        Uroczysta kolacja

 

26  czerwca - wtorek

9.00–9.15    Otwarcie Konferencji

9.15–13.00  Sesja I,  z przerwą na kawę

Wybrane problemy zarządzania w szkołach wyższych sesja międzynarodowa
8 referatów

13.00–14.00  Obiad

 

14.00–18.00 Sesja II,  z przerwą na kawę

Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych
8 referatów

Migracja stron Zakładu do Portalu UJ

Budowa nowej mapy stron oraz przenoszenie domeny Zakładu Ekonomii Stosowanej http://zes.econ.uj.edu.pl do Portalu UJ

— 20 Items per Page
Wyświetlanie 7 rezultatów.