||||||||||||||||||||||

KALENDARIUM KONFERENCJI

Termin

Działanie

do 31 marca 2016 r.

Rejestracja uczestników Konferencji będących autorami referatów albo przyjmowanie zgłoszeń tytułów referatów wraz z krótkimi streszczeniami poprzez internetowy Panel rejestracyjny

do 11 kwietnia 2016 r.

Potwierdzenie za pomocą e-mail przyjęcia/odrzucenie tytułów i streszczeń referatów przez Organizatorów Konferencji

do 25 kwietnia 2016 r.

Przysyłanie referatów, o objętości maksymalnie 22.000 znaków*, drogą elektroniczną poprzez internetowy Panel logowania

do 30 kwietnia 2016 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej przez uczestników konferencji będących autorami referatów, przy czym: 

  • opłata wpłacona do 31 marca 2016 – 700 zł od osoby;
  • opłata wpłacona po 31 marca 2016 – 800 zł od osoby;

albo wniesienie opłaty za opublikowanie referatu

poprzez internetowy Panel logowania

do 14 czerwca 2016 r.

Rejestracja uczestników konferencji niebędących referentami i autorami referatów poprzez internetowy Panel rejestracyjny
oraz wniesienie przez nich opłaty konferencyjnej poprzez internetowy Panel logowania

 

* Wymogi edytorskie referatów

Ulotka