Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

Pracownik emerytowany

Do 01.01.2017 - kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania

pok.: 2.329
tel.: (+48 12 ) 664-57-71
e-mail: tadeusz.wawak@uj.edu.pl

Zatrudniony w UJ od 1.10.1970 r.; wpierw na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie od 1.10.1998 roku, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Stanowiska »

Zainteresowania naukowe »

Edukacja »

PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH »

RECENZJE PRAC DOKTORSKICH »

RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH od 2000 r. »

RECENZJE MONOGRAFII I PODRĘCZNIKÓW - od 2001 r. »