||||||||||||||||||||||

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA"

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania
1874 – 2016

 

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania, Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat


„EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA"
 

Konferencja odbyła się w dniach 15─16 czerwca 2016 roku w budynku głównym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie

w ramach obchodów jubileuszu XX-lecia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 140-lecia Katedry Ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Konferencję została organizowana przez Katedrę Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka
oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 


Program

PATRONAT MEDIALNY

 

30-348 Kraków, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4
tel. (+48 12 ) 664-57-71, (+48) 601886862

e-mail: kesjz@uj.edu.pl 
WWW: http://kesjz.econ.uj.edu.pl