||||||||||||||||||||||

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Zaproszenie do udziału w Konferencji jest kierowane do wszystkich pracowników nauki oraz przedstawicieli praktyki, których interesują teoretyczne i aktualne problemy szeroko rozumianego zarządzania i ekonomii.
   
 2. Zgłoszenie udziału przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez rejestrację on-line.

  Aby się zarejestrować na konferencję prosimy wybrać zakładkę Rejestracja.

  Następnie należy przeczytać wszystkie informacje oraz kliknąć przycisk Zarejestruj się. Zostaną Państwo przekierowani do systemu rejestracyjnego Coffee. Każdy krok rejestracji jest opisany w systemie. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Podany w trakcie rejestracji adres e-mailowy będzie służył jako login podczas kolejnych logowań do systemu. Na niego będą również wysyłane do Państwa wszelkie bieżące informacje dotyczące konferencji.
 1. Tytuł i streszczenie referatu może przesyłać tylko osoba, która dokonała rejestracji online jako Uczestnik z referatem po zalogowaniu do systemu.
  Aby przesłać tytuł i streszczenie referatu proszę wybrać zakładkę Rejestracja a następnie zalogować się do systemu (wpisując adres mailowy oraz hasło podane w czasie rejestracji) i kliknąć Zaloguj. 
  Po zalogowaniu należy wybrać w menu z lewej strony Streszczenia, a następnie Wyślij streszczenie. Proszę przejść do kroku 2 i podać dane autorów referatu (w tym zaznaczyć autora prezentującego), w kroku 3 należy wybrać jedno z zagadnień powiązane z tematyką Państwa referatu, w kroku 4 proszę podać tytuł referatu i jego streszczenie, w kroku 5 proszę wybrać formę prezentacji referatu a następnie w ostatnim kroku proszę kliknąć Zapisz streszczenie.
  Wszystkie tytuły i streszczenia zostaną ocenione, a autorzy zostaną powiadomieni o akceptacji /odrzuceniu tytułu i treści referatu w terminie do 25 marca 2016 r.
   
 2. Osoby, których tytuł i streszczenie referatu zostaną zaakceptowane, powinny w terminie określonym na stronie konferencji, przesłać drogą elektroniczną referat spełniające wymogi edytorskie. Wszystkie referaty będą recenzowane. Referaty pozytywnie ocenione będą opublikowane w recenzowanej, punktowanej pracy zbiorowej.


  Aby przesłać pełny referat proszę zalogować się do systemu w okienku dla Zarejestrowanych Uczestników (po lewej stronie), wpisując adres mailowy oraz hasło podane w czasie rejestracji i kliknąć Zaloguj. 
  Po zalogowaniu należy wybrać w menu z lewej strony Artykuły, a następnie Wyślij artykuł.

  W pierwszym kroku należy wybrać nr Państwa streszczenia z rozwijalnej listy i kliknąć Importuj. Potem należy przejść do kroku 2, klikając Kontynuuj. W kroku 2 można dodać dane autorów referatu, potem należy kliknąć Kontynuuj. W kroku 3 należy potwierdzić jedno z zagadnień powiązane z tematyką Państwa referatu, (jeśli wszystko się zgadza, proszę kliknąć Kontynuuj). W kroku 4 proszę podać treść referatu a następnie w ostatnim kroku proszę kliknąć Zapisz i wyślij artykuł.