KOMITET ORGANIZACYJNY

Menedżer Konferencji:

Prof. dr hab. Tadeusz Wawak - Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania

e-mail: tadeusz.wawak@uj.edu.pl

WWW: http://tadeusz.wawak.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr Marta Tutko: marta.tutko@uj.edu.pl

Dr Marek Jarzębiński: marek.jarzebinski@uj.edu.pl

Dr Michał Baran: michal.baran@uj.edu.pl

Mgr Anna Nowak-Dorda: anna.nowak-dorda@uj.edu.pl

Mgr Edyta Grzyb: edyta.grzyb@uj.edu.pl

Mgr Małgorzata Sakłak-Rypulak: m.saklak-rypulak@uj.edu.pl

Mgr Wiesław Bracha: wieslaw.bracha@uj.edu.pl