||||||||||||||||||||||

PŁATNOŚCI

  1. Opłata konferencyjna, obejmująca koszty: udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych (w tym praca zbiorowa zawierająca referaty), dwóch obiadów i uroczystej kolacji, wynosi:
  • wpłacona do 31 marca 2016 – 700 zł od osoby,
  • wpłacona po 31 marca 2016 – 800 zł od osoby.

Nie przewiduje się zwrotów opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 400 zł i obejmuje koszty dwóch obiadów i uroczystej kolacji.

  1. Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w Konferencji, a chcą opublikować swój referat, mogą to uczynić wpłacając 400 zł na konto organizatorów, po uprzedniej rejestracji jako Uczestnik Konferencji.
     
  2. Koszty noclegów oraz przejazdów Uczestnicy Konferencji pokrywają we własnym zakresie (nie są one wliczone do opłaty konferencyjnej).
     
  3. Członkowie Komitetu Naukowego oraz pracownicy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Pokrywają jedynie koszty dojazdu oraz zakwaterowania.

Uiszczenie opłaty konferencyjnej jest możliwe po zarejestrowaniu się na Konferencję.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto, którego numer pojawi się w systemie rejestracyjnym po dokonaniu rejestracji, z dopiskiem „Imię i nazwisko Uczestnika, Konferencja KESJZ 2016".

Jeśli chcą otrzymać Państwo fakturę potwierdzającą uiszczenie opłaty konferencyjnej, prosimy o uzupełnienie odpowiednich pól w trakcie rejestracji. Faktura VAT jest wystawiana po otrzymaniu wpłaty.

Jeżeli potrzebują Państwo faktury proforma, prosimy o wysłanie stosownego maila na adres konferencje@uj.edu.pl. W tytule maila należy podać skrót albo nazwę konferencji.

Uwaga dla uczestników, za których opłatę uiszcza jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Collegium Medicum):

Nie ma możliwości wystawienia faktury na Uniwersytet Jagielloński ani Collegium Medicum. Rozliczenie między jednostkami UJ oraz CM UJ następuje za pomocą wewnętrznych not księgowych.

W przypadku uczestnika, za którego uczestnictwo opłatę uiszcza jednostka UJ lub CM UJ, dysponent środków powinien wysłać e-mail ze stosowną prośbą na adres: konferencje@uj.edu.pl. W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika, wysokość opłaty oraz nazwę i adres jednostki, na którą ma zostać wystawiona nota do zapłaty.

W przypadku, gdy uczestnik sam opłaci udział i chce uzyskać zwrot z jednostki UJ lub CM UJ, może uzyskać tylko fakturę imienną, na podstawie której otrzyma zwrot.